«Πράσινο φως» στην Ελλάδα από Κομισιόν για την εκταμίευση της επόμενης δόσης

«Πράσινο φως» στην Ελλάδα από Κομισιόν για την εκταμίευση της επόμενης δόσης

Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της επόμενης δόσης από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους οι Ευρωπαϊκές τράπεζες έδωσε η Κομισιόν, διατηρώντας ωστόσο μια σειρά από «αστερίσκους» αναφορικά με την πορεία της οικονομίας.

Τα 767 εκατ. ευρώ που θα μπουν στα ταμεία του Δημοσίου, στην ουσία θα οδηγηθούν κατευθείαν στην ελάφρυνση του χρέους, όπως ακριβώς ορίζει η συμφωνία δανειστών και Ελλάδας από το 2018.

Η 12η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας από την Κομισιόν, στο πλαίσιο των εκθέσεων και συστάσεων για όλες τις χώρες της ΕΕ, για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αναφέρει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, έστω και αν διαπιστώνει καθυστερήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι και αποτέλεσμα της πανδημίας.

Ενδεικτικά στην έκθεση αναφέρεται η η νέα κοινή λειτουργική ταξινόμηση για δημοσιονομικούς και λογιστικούς σκοπούς, μέτρα στο πλαίσιο του αντιμονοπωλιακού μέτρου για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η απλούστευση της αδειοδότησης επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεις, επιδόματα αναπηρίας, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση κ.α.

Ωστόσο, οι τεχνοκράτες της Κομισιόν διαπιστώνουν και καθυστερήσεις οι οποίες κυρίως αφορούν τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, που απαιτούν προσοχή πριν από τα μέσα του 2022.

Ανάμεσα στα κείμενα που δημοσιοποίησε η Κομισιόν, υπάρχει και η γνώμη για το σχέδιο του Κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. Η Επιτροπή ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερα υψηλού χρέους συστήνει «δημοσιονομική σύνεση» και επισημαίνει ότι «είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνετή δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα κατά τη λήψη υποστηρικτικών δημοσιονομικών μέτρων», τονίζει η Κομισιόν, προϊδεάζοντας για πιο σφιχτή επιτήρηση. Ανάλογες συστάσεις διατυπώνονται λόγω υψηλού χρέους για το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία,

Η Κομισιόν θεωρεί σημαντική την ώθηση που θα δώσει στην Ελληνική Οικονομία το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ συστήνει στην Ελληνική πλευρά να συνεχίσει τις επενδύσεις στην Ελληνική Οικονομία από την πλευρά του κράτους. Η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει «συνετή» δημοσιονομική πολιτική προκειμένου μεσοπρόθεσμα τα δημόσια οικονομικά να είναι βιώσιμα.

Στην έκθεση υπενθυμίζεται η βαρύτητα της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών και της ποιότητας των δημοσιονομικών μέτρων, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ιδίως με τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Η έκθεση επαναλαμβάνει ότι η πλειονότητα των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων τα οποία ελήφθησαν εξαιτίας της πανδημίας σταδιακά θα καταργηθούν το 2021, ενώ επισημαίνει ότι όσα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2022 έχουν στόχο την τόνωση της συνολικής ζήτησης και της απασχόλησης, η οποία θα στηρίξει μια βιώσιμη και ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πραγματοποίηση δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως οι αναθεωρήσεις δαπανών, ο προϋπολογισμός επιδόσεων, η ολοκλήρωση της λειτουργικής ταξινόμησης και η ανάπτυξη ενός πράσινου προϋπολογισμού, ενώ η Ελλάδα καλείται να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να τα προσαρμόσει, εφόσον είναι απαραίτητο, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

«Πράσινο φως» στην Ελλάδα από Κομισιόν για την εκταμίευση της επόμενης δόσης

Πηγή dikaiologitika.gr