Πανελλήνιες 2022: Η πρώτη δωρεάν πλατφόρμα για να υπολογίσετε τα μόρια σας

Πανελλήνιες 2022: Η πρώτη δωρεάν πλατφόρμα για να υπολογίσετε τα μόρια σας

Για τις πανελλήνιες 2022 της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν γίνει αρκετές αλλαγές αναφορικά με τον τρόπο που υπολογίζονται τα μόρια και τις διαδικασίες του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Αρχικά για να μπορέσει ένας υποψήφιος να δηλώσει ένα Τμήμα/Σχολή στο Μηχανογραφικό Δελτίο, πρέπει να έχει μέσο όρο μαθημάτων μεγαλύτερο (ή ίσο) από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του Τμήματος.

Επιπλέον, αν για την εισαγωγή στο Τμήμα απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, πρέπει η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει να είναι μεγαλύτερη (ή ίση) από την Ελάχιστη Βάση του Ειδικού Μαθήματος.

Τέλος, για να εισαχθεί σε ένα Τμήμα που έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο, πρέπει το σύνολο των Μορίων του για το συγκεκριμένο Τμήμα να είναι μεγαλύτερο (ή ίσο) από τη Βάση του συγκεκριμένου Τήματος.

Έως τις Πανελλαδικές 2021 ο τρόπος υπολογισμού των Μορίων ήταν κοινός για όλα τα Τμήματα ενός Επιστημονικού Πεδίου. Από φέτος, κάθε Τμήμα ορίζει συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας για τα εξεταζόμενα μαθήματα (4 μαθήματα και τυχόν ειδικά μαθήματα) και με βάση αυτούς προκύπτει διαφορετικό σύνολο μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή.

Επομένως στις Πανελλήνιες 2022 ένας υποψήφιος θα έχει ένα εύρος μορίων και με βάση αυτά θα είναι υποψήφιος για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων. Η απόκλιση στα μόρια που συγκεντρώνει κάποιος θα είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά βαθμών μεταξύ των μαθημάτων.

Δηλαδή κάποιος που θα γράψει γύρω στο 14 και στα τέσσερα μαθήματα τα μόρια που θα συγκεντρώσει θα είναι περίπου 14.000 με μικρές αποκλίσεις. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος του 2ου Πεδίου με τους εξής βαθμούς: Μαθηματικά 13, Φυσική 14.5, Χημεία 14 και Νεοελληνική Γλώσσα 13.5 έχει εύρος μορίων: 13.600 έως 13.830.

Αν όμως υπάρχει μεγάλη απόκλιση στους βαθμούς των μαθημάτων, πχ. ένας υποψήφιος του 4ου Πεδίου έχει άριστη επίδοση στην Οικονομία και στην Πληροφορική αλλά χαμηλή επίδοση σε Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά, τότε το εύρος των μορίων θα είναι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, με βαθμούς: 19 και 18 σε Οικονομία & Πληροφορική αντίστοιχα και 10, 12 σε Μαθηματικά και Γλώσσα από το 4ο Πεδίο προκύπτουν από 13.800 μόρια έως 15.550 μόρια.

Το App Υπολογισμού Μορίων | Πανελλαδικές 2022

Επειδή για κάθε Τμήμα προκύπτουν διαφορετικά μόρια και χρειάζεται άλλος υπολογισμός, κάθε Τμήμα έχει άλλη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και άλλη Βάση Μορίων, δημιουργήσαμε νέα Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων με την οποία:

  • Επιλέγουμε Επιστημονικό Πεδίο και εισάγουμε βαθμούς στα 4 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα
  • Βλέπουμε όλη τη λίστα των Σχολών/Τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου και για κάθε Τμήμα τα εξής στοιχεία:
  • το δικό μας Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των μαθημάτων, που συγκρίνεται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
  • την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (του 2021 για σύγκριση)
  • τα Μόρια που συγκεντρώνουμε με τους βαθμούς που βάλαμε
  • τη Βάση Μορίων του Τμήματος (για το 2021 για σύγκριση)
  • αν υπάρχουν ειδικά μαθήματα, συνυπολογίζονται στο Μέσο Όρο και καταγράφονται και οι αντίστοιχοι βαθμοί Ελάχιστων Βάσεων Ειδικών Μαθημάτων (από το 2021 για σύγκριση).

Έτσι τα Τμήματα/Σχολές εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα όταν δεν ικανοποιείται κάποιο κριτήριο εισαγωγής και με πράσινο χρώμα όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Ο χρήστης μπορεί μετά να φιλτράρει για τις Σχολές του Πανεπιστημίου ή της Πόλης που τον ενδιαφέρει και να δει τα μόριά του για αυτές και αν θα περνούσε με βάση τα περσινά στοιχεία!

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και δωρεάν στη σελίδα: https://www.methodiko-frontistirio.gr/moria και υπάρχει και το σχετικό application για κινητά android: PlayStoreLink.

Πανελλήνιες 2022: Η πρώτη δωρεάν πλατφόρμα για να υπολογίσετε τα μόρια σας

Πηγή dikaiologitika.gr