Ολοκληρώθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Ολοκληρώθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Με τίτλο “Μία Δεκαετία Διεκδικήσεων: Το Όραμα, Οι Προκλήσεις και τα Επόμενα Βήματα”, το συνέδριο ανέδειξε την ανάγκη αλλά και την αξία της συμμετοχικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα++