Κυκλοφορεί ενημέρωση έκπληξη για τα Pixel 6 και Pixel 6 Pro

Κυκλοφορεί ενημέρωση έκπληξη για τα Pixel 6 και Pixel 6 Pro

Η Google πήγε από το SD1A.210817.036 στο SD1A.210817.037 με τις δύο εκδόσεις να βρίσκονται στην ενημερωμένη έκδοση κώδικα Νοεμβρίου.

Κυκλοφορεί ενημέρωση έκπληξη για τα Pixel 6 και Pixel 6 ProTechblog

Πηγή