ΙΒΜ: Παρουσιάζει τον Eagle, το νέο της κβαντικό επεξεργαστή

ΙΒΜ: Παρουσιάζει τον Eagle, το νέο της κβαντικό επεξεργαστή

Ο IBM Eagle είναι ο νέος κβαντικός επεξεργαστής της εταιρείας, ο οποίος έχει τη δύναμη των 127 qubits.

ΙΒΜ: Παρουσιάζει τον Eagle, το νέο της κβαντικό επεξεργαστήTechblog

Πηγή