Η Ρεβέκκα Παλαιολόγου με την Inverzio φέρνει επανάσταση στον τομέα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης

Η Ρεβέκκα Παλαιολόγου με την Inverzio φέρνει επανάσταση στον τομέα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης

Η Ρεβέκκα συνίδρυσε την εταιρεία Inverzio (2021), στην οποία έχει αναλάβει καθήκοντα διευθύνουσας συµβούλου. Η Inverzio είναι µια εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει προϊόντα που στοχεύουν στην επαναστατική εξέλιξη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Το πρώτο προϊόν είναι το Invite.Club, µια πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης που συστηµατοποιεί την ανθρώπινη συνήθεια αποστολής και αποδοχής κοινωνικών προσκλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα++

Tags: