Επενδυτής πείστηκε να αγοράσει ψεύτικες “μετοχές” Airbnb έναντι 1 εκατ. δολ.

Επενδυτής πείστηκε να αγοράσει ψεύτικες "μετοχές" Airbnb έναντι 1 εκατ. δολ.

Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πειστικό τηλεφώνημα.

Διαβάστε περισσότερα++

Tags: