ΕΕ: Tο Συμβούλιο εγκαινιάζει το 4ο κύμα νέων σχεδίων της PESCO για αμυντική συνεργασία

ΕΕ: Tο Συμβούλιο εγκαινιάζει το 4ο κύμα νέων σχεδίων της PESCO για αμυντική συνεργασία

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την ενημέρωση του καταλόγου των σχεδίων που πρόκειται να αναληφθούν στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO). Ως αποτέλεσμα, 14 νέα σχέδια θα προστεθούν στον κατάλογο των 46 υφιστάμενων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της PESCO από τον Δεκέμβριο του 2017. Τα νέα έργα αποτελούν ένα ακόμη βήμα […]

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr