ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων σε ΟΤΑ και υπουργεία έως τα Χριστούγεννα

ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων σε ΟΤΑ και υπουργεία έως τα Χριστούγεννα

Σε δήμους και υπουργεία αναμένονται να γίνουν οι περισσότερες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ έως το τέλος του έτους. Για το επόμενο ενάμιση μήνα που απομένει έως το 2022 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν χιλιάδες προσλήψεις σε ΟΤΑ, υπουργεία.

Μέσα στον Δεκέμβριο οι 1.477 μόνιμοι στους δήμους

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να τρέξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.477 μόνιμες θέσεις σε δ΄ήμους.

Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει κυρίως θέσεις μηχανικών, οικονομολόγων και στελεχών Πληροφορικής προκειμένου να συμβάλλουν στην κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων από τους δήμους, στο πέρασμα στην ψηφιακή εποχή, αλλά και στο συνολικό σχέδιο στο πέρασμα στην ψηφιακή εποχή αλλά και στο συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας.

Οι περισσότερες αφορούν μηχανικούς, διοικητικού-οικονομικού, οικονομολόγους, λογιστές, πληροφορικής, αλλά και υγειονομικούς όπως ιατρούς εργασίας, επισκέπτες; υγείας, επόπτες υγείας, νοσηλευτές και κτηνιάτρους.

Έως 26 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για 169 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ

Η νέα προκήρυξη της ΔΕΗ αφορά την πρόσληψη συνολικά 169 ατόμων, Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και κατανέμονται ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) – 37 θέσεις:

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ κατεύθυνσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 39 θέσεις:

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – 93 θέσεις

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στη νέα προκήρυξη της ΔΕΗ κατανέμονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ανοικτές θέσεις θα υπάρχουν στην Αττική, την Εύβοια, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, την Θεσσαλία, την Μακεδονία, την Θράκη καθώς σε διάφορα νησιά, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης.

Προκήρυξη 48 προσλήψεων μόνιμων θέσεων στην ΕΥΑΘ

Προς δημοσίευση σε ΦΕΚ «πάει» η προκήρυξη 10K/2021 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 48 μονίμων θέσεων εργασίας στην ΕΥΑΘ

Η προκήρυξη εστάλει στο εθνικό τυπογραφείο απεστάλη χθες Δευτέρα 08/11 και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. )» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι πίνακες κατανομής παρέχουν πληροφορίες για τον φορέας, την έδρα – περιφερειακή ενότητα, τον κωδικό της θέσης, τον κλάδο – ειδικότητα, τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών, τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των θέσεων ανάλογα με τις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

ΑΣΕΠ 7Ε/2021: Στο Εθνικό Τυπογραφείο νέα προκήρυξη για 15 μόνιμες θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη για μονίμους μέσω ΑΣΕΠ και πρόκειται για την 7Ε/2021. Αφορά στην πρόσληψη 15 ατόμων στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ποια τα πρόσθετα προσόντα της προκήρυξης

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. 002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Για τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10001 θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσης, η εμπειρία σε θέματα διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, σε θέματα ενισχυμένης εποπτείας, στη σύνταξη σχετικών αναφορών καθώς και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

Β. Για τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10002 έως 10005 θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσης η πολύ καλή γνώση γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων σε ΟΤΑ και υπουργεία έως τα Χριστούγεννα

Πηγή dikaiologitika.gr