50 προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων

50 προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη πενήντα πέντε υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων προχωρά άμεσα ο Δήμος Αθηναίων για την στελέχωση του έργου «Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών κατ΄οίκων φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού».

Οι θέσεις:

1 Υπεύθυνος Φυσικού αντικειμένου

1 Υπεύθυνος Οικονομικού αντικειμένου

1 Υπεύθυνος Δημοσιότητας

1 Υπεύθυνος Πληροφοριακών συστημάτων

1 Γενικός Ιατρός

1 Ψυχίατρος

3 ΠΕ Διοικητικού

4 ΤΕ Διοικητικού

7 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

7 ΠΕ Νοσηλευτών

21 ΔΕ/ΥΕ Κοινωνικοί Φροντιστές

7 ΔΕ Οδηγοί

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή. 

Πηγή dikaiologitika.gr