Μείωση προβλέψεων για την αγορά smartphones

Μείωση προβλέψεων για την αγορά smartphones

H πρόβλεψη για τον ετήσιο ρυθμό ανόδου πηγαίνει σε ποσοστό 6% από το αρχικό 9% που είχε υπολογιστεί.

Μείωση προβλέψεων για την αγορά smartphonesTechblog

Πηγή