Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πλησιάζει η ώρα του λογαριασμού, μέχρι πότε τα δικαιολογητικά στο myBusinessSupport

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πλησιάζει η ώρα του λογαριασμού, μέχρι πότε τα δικαιολογητικά στο myBusinessSupport

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η διαδικασία ανάρτησης στο Taxisnet των εκκαθαριστικών πληρωμής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που έλαβαν πάνω από 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, περιθώριο έως και τις 15 Νοεμβρίου 2021 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, έχουν όσες επιχειρήσεις έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και του μέτρου της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, καθώς και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο της Επιδότησης Παγίων Δαπανών.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με κωδικούς taxisnet.

Η επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε κάθε επιχείρηση θα ξεκινήσει από την 1 Ιανουαρίου 2022, ωστόσο μετά τις πρόσφατες αποφάσεις ο λογαριασμός θα είναι μικρότερος σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες. Συγκεκριμένα, το τελικό ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί, από τα 8,267 δις ευρώ μειώνεται στα 3 δις ευρώ.

Με βάση την απόφαση της κυβέρνησης το 64% των συνολικών κονδυλίων μετατρέπονται σε «μη επιστρεπτέα» ποσά. Η οφειλή δηλαδή διαγράφεται και τα ποσά μένουν στις επιχειρήσεις και μάλιστα αφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας, επιστρέφεται:

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019), άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).

Με βάση το ανωτέρω σχήμα, υπολογίζεται ότι:

  • To 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%),
  • Το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%),
  • Το 33% θα επιστρέψουν το 50%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, για τους κύκλους 1 έως 3 της Επιστρεπτέας, επιστρεφόταν από 50% έως και 100%, ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις που συμμετείχαν στους κύκλους 4 έως 7 επιστρεφόταν το 50%.

Επιπλέον, ισχύει η έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Η έκπτωση αυτή οδηγεί σε μείωση 79% της οφειλής

Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο 2022 έως και το τέλος του 2026.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πλησιάζει η ώρα του λογαριασμού, μέχρι πότε τα δικαιολογητικά στο myBusinessSupport

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πλησιάζει η ώρα του λογαριασμού, μέχρι πότε τα δικαιολογητικά στο myBusinessSupport Πηγή dikaiologitika.gr