Έκθεση Beyond 4.0: Το μέλλον της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας

Έκθεση Beyond 4.0: Το μέλλον της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας

Επιχειρήσεις από τα πιο προωθημένα πεδία της Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας και της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ των εκθετών.

Έκθεση Beyond 4.0: Το μέλλον της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίαςTechblog

Πηγή