ΕΚ: Οι τρέχουσες και μελλοντικές ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ ΕΕ-ΗΒ θα πρέπει να ενισχυθούν με προσωρινή οικονομική βοήθεια

ΕΚ: Οι τρέχουσες και μελλοντικές ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ ΕΕ-ΗΒ θα πρέπει να ενισχυθούν με προσωρινή οικονομική βοήθεια

Για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση που δημιουργήθηκε από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από το πρόγραμμα Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τα προσωρινά καθεστώτα βοήθειας. Με ψήφισμα τους τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζουν ότι οι τρέχουσες και μελλοντικές ανταλλαγές θα πρέπει να ενισχυθούν με προσωρινή οικονομική […]

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr