ΕΚ: Η ΕΕ ενισχύει τις ικανότητες της ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις

ΕΚ: Η ΕΕ ενισχύει τις ικανότητες της ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις

Η συστημική επιθετική συμπεριφορά, ιδίως από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα στον κυβερνοχώρο τους τελευταίους μήνες, παράλληλα με την διακοπή των γνωστότερων κοινωνικών δικτύων το τελευταίο Σαββατοκύριακο και τις υπόνοιες για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, προσδιόρισε, ύστερα από σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την δημιουργία μιας «Κοινής Μονάδας Κυβερνοχώρου» για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και την δημιουργία ενός ασφαλούς και ταχέος δικτύου πληροφοριών με στόχο μια μελλοντική ενιαία αντίδραση στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο  με την επιβολή κυρώσεων κατά εχθρικών παραγόντων με την συμμετοχή και του ΝΑΤΟ.

Για να ολοκληρωθεί η νέα αρχιτεκτονική για τον κυβερνοχώρο απαιτείται μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων και μια συνεκτική πολιτική για τις ψηφιακές υποδομές, καθώς και βελτιωμένος συντονισμός της στρατιωτικής άμυνας στον κυβερνοχώρο με στόχο την ανάπτυξη μιας βαθύτερης και ενισχυμένης Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης,

Στην έκθεση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο με 591 ψήφους υπέρ, 65 κατά και 26 αποχές σημειώνεται πως υπάρχει η αναγκαιότητα να ξεπεραστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός και η πολυπλοκότητα της γενικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ στον κυβερνοχώρο και να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα για την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας στο διαδίκτυο.

Γίνεται μάλιστα και αναφορά και στο σκάνδαλο με το πρόγραμμα «Pegasus» ως παράδειγμα της κατασκοπείας και των κυβερνοεπιθέσεων κατά μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκλεγμένων αντιπροσώπων και άλλων πολιτών της ΕΕ.

Όμως σε αντίθεση με άλλους στρατιωτικούς τομείς, οι υποδομές του κυβερνοχώρου ανήκουν κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες που εδρεύουν σε μεγάλο βαθμό εκτός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χώρες της ΕΕ να εξαρτώνται βιομηχανικά και τεχνολογικά από τρίτα μέρη. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη η ΕΕ πρέπει να καταστεί τεχνολογικά πιο ανεξάρτητη, να καινοτομεί και να επενδύει περισσότερο στις ικανότητες και το προσωπικό κυβερνοάμυνας.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

 

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr