Εγκληματικά δίκτυα στο στόχαστρο της Europol

Εγκληματικά δίκτυα στο στόχαστρο της Europol

Η Europol ξεριζώνει δίκτυα διεθνούς εγκληματικής δραστηριότητας σε πληθώρα τομέων, δίνοντας πλέον ιδιαίτερο βάρος σε επιχειρήσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα που εμπλέκουν περισσότερες των δύο χωρών. Μόλις την τελευταία εβδομάδα οι παρεμβάσεις της Europol αποκάλυψαν δίκτυο “μαύρης εργασίας” στο Βέλγιο, λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών στο “dark web” και τσιγαράδικα στο δίαυλο Μαρόκου – Ισπανίας. Παράνομοι εργαζόμενοι […]

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr