ΑΣΕΠ: 348 θέσεις εργασίας για υποψηφίους σε δήμους και φορείς

ΑΣΕΠ: 348 θέσεις εργασίας για υποψηφίους σε δήμους και φορείς

Δήμοι και φορείς της χώρας επιλέγουν 348 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ.

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/09/2021-08/10/2021

Επικοινωνία:
23510 45315

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

30 νέοι υπάλληλοι στον Δήμο Κέρκυρας

Στην πρόσληψη 30 νέων υπαλλήλων προχωρά άμεσα ο Δήμος Κέρκυρας για τη στελέχωση του Δημοτικού Ωδείου Φαιάκων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως 31 Δεκεμβρίου 2021 με δικαίωμα παράτασης έως τη συμπλήρωση 9μηνών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή έως 8 Οκτωβρίου.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

ΔΕΔΔΗΕ: 16 προσλήψεις στην περιοχή Ρόδου

Στην πρόσληψη δεκαέξι ατόμων προχωρά άμεσα ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κάλυψη εποχικών αναγκών της μονάδας στην περιοχή Ρόδου.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών για τις ειδικότητες Διοικητικού – Οικονομικού, Χειριστές Μηχανημάτων και 18-45 ετών για την ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή έως 8 Οκτωβρίου.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ζακύνθου

Οι Δημοτικοί Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/10/2021-11/10/2021

Επικοινωνία:
26950 23551

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2021-11/10/2021

Επικοινωνία:
213 2002852, 213 2002869, 213 2002911, 213 2002871

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/10/2021-13/10/2021

Επικοινωνία:
22613 50832

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

67 προσλήψεις στο δήμο Βόλου

Με 67 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Βόλου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Με 66 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Ζακύνθου.

Θέσεις ανά ειδικότητα:

10 – ΔΕ Οδηγοί Γ’ + Δ’ Κατηγορίας
5 – ΔΕ Οδηγοί 5ης Κατηγορίας (Επικαθήμενο)
2 – ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
2 – ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων Γεωργικού Ελκυστήρα
2 – Χειριστές Σαρώθρου
45 – ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη και 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Αναμένεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

15 άτομα στην Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας

Η Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/10/2021-18/10/2021

Επικοινωνία:
28420 22200

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία:
Δευτέρα, Οκτώβριος 11, 2021

Επικοινωνία:
25933 50140

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

17 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Επικοινωνία:
25510 53225, 25510 26298, 25510 83012

Καταληκτική ημερομηνία:
Δευτέρα, Οκτώβριος 11, 2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/10/2021-14/10/2021

Επικοινωνία:
28410 86090, 28410 86100

Καταληκτική ημερομηνία:
Πέμπτη, Οκτώβριος 14, 2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/10/2021-16/10/2021

Επικοινωνία:
28210 23360

Καταληκτική ημερομηνία:
Σάββατο, Οκτώβριος 16, 2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

10 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ εργατών Κοιμητηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/10/2021-18/10/2021

Επικοινωνία:
2613 610291, 2613 610235

Καταληκτική ημερομηνία:
Δευτέρα, Οκτώβριος 18, 2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

26 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”

Ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/10/2021-18/10/2021

Επικοινωνία:
210 9598555

Καταληκτική ημερομηνία:
Δευτέρα, Οκτώβριος 18, 2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/10/2021-20/10/2021

Επικοινωνία:
2310 966700-1

Καταληκτική ημερομηνία:
Τετάρτη, Οκτώβριος 20, 2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 348 θέσεις εργασίας για υποψηφίους σε δήμους και φορείς

ΑΣΕΠ: 348 θέσεις εργασίας για υποψηφίους σε δήμους και φορείς Πηγή dikaiologitika.gr