Προσωρινή ανάσα στις τράπεζες η λύση για τον αναβαλλόμενο φόρο

0
4
Προσωρινή ανάσα στις τράπεζες η λύση για τον αναβαλλόμενο φόρο

Μετάθεση της αντιμετώπισης του προβλήματος στο μέλλον αποτελεί η ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών στο θέμα του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) των τραπεζών, βάσει της οποίας δίνεται η δυνατότητα οι ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 λόγω τιτλοποιήσεων ή πωλήσεων δανείων να συμψηφιστούν σε βάθος 20ετίας από μελλοντικά κέρδη.Προσωρινή ανάσα στις τράπεζες η λύση για τον αναβαλλόμενο φόρο

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…