90 χρόνια πριν… 21-8-1931

0
3
90 χρόνια πριν… 21-8-1931

Η Νότιος Ιρλανδία απειλείται και πάλιν από μια νέαν βασιλείαν της τρομοκρατίας. Κατά τους τελευταίους μήνας η κατάστασις έγινε σοβαρωτάτη και υπάρχουν φόβοι ότι συν τω χρόνω θα επιδεινωθή έτι περισσότερον.90 χρόνια πριν… 21-8-1931

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…