Πολυνομοσχέδιο σκούπα: Βροχή οι νέες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις – Ρυθμίσεις για υγεία, ΜΜΜ και συντάξεις

0
32
intime

Κατατέθηκε στη Bουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” που υπογράφεται από το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης

Πολυνομοσχέδιο 160 άρθρων, αρμοδιότητας σειράς Υπουργείων με κατεπείγουσες διατάξεις κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή και εισάγεται σήμερα το μεσημέρι σε επεξεργασία κατά την διάρκεια κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων, με στόχο να τεθεί προς τελική συζήτηση και ψήφιση την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Διενέργεια δωρεάν τεστ κορονοϊού από τον ΕΟΔΥ (άρθρο 2)

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από covid και την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού (άρθρο 6)

Παρατείνεται έως 28.2.2021 ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31)

Εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 και σε συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 51)

Εντάσσονται από 1/1/2021 οι τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους (άρθρο 52)

Υπάγονται είδη για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% (άρθρο 53)

Επεκτείνεται η ρύθμιση περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) (άρθρο 54) Το δικαίωμα να υποβάλουν στο σύστημα TAXISnet εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων -Ε9- για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020 χωρίς επιβάρυνση με το πρόστιμο των 100 ευρώ, προκειμένου να διορθώσουν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς επίσης και τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπράγματων δικαιωμάτων τους, έχουν πλέον εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα στοιχεία αυτά, όπως θα διορθωθούν, θα πρέπει να είναι όλα πλήρως ταυτισμένα με τα όσα αναγράφονται ή πρόκειται να αναγραφούν στις αντίστοιχες δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ρυθμίζονται θέματα με τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.), για το ημερολογιακό έτος 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 και οι οποίες θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται (άρθρο 56)

Τροποποιείται η φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, (άρθρο 57) και ειδικότερα:

Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5,0%
> 500 7,5%

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ρυθμίζεται η δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών που ασθενούν από κορονοϊό COVID-19 και των εντολέων – πελατών τους (άρθρο 69)

Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 81)

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών (άρθρο 82)

Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα εμμέσων μελών. Τα έμμεσα μέλη που έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 31.12.2020 και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021 (άρθρο 86)

Η ασφαλιστική ικανότητα για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ παρατείνεται έως την 28η.2.2021, ενώ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων και η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων αυτών (άρθρο 87)

Περιορίζονται, ειδικά για το έτος 2020, σε 50 (αντί 100) οι, απαιτούμενες για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα. (άρθρο 89)

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις προς τους δήμους (άρθρα 136-143)

Πολυνομοσχέδιο σκούπα: Βροχή οι νέες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις - Ρυθμίσεις για υγεία, ΜΜΜ και συντάξεις

Πολυνομοσχέδιο σκούπα: Βροχή οι νέες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις - Ρυθμίσεις για υγεία, ΜΜΜ και συντάξεις Πηγή dikaiologitika.gr