ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ από δημοπρασία

0
121

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους έκανε γνωστό το ελληνικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ κατόπιν δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας τριών μηνών.

Όπως αναφέρει το ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,7% ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,3 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτικών Αγοράς (Primary Dealers) ενώ η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου.

Τέλος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Primary Dealers μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου.