Αιτήσεις για τα οικογενειακά επιδόματα έως 15/01

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε πως οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο Α21 για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Επισημαίνεται, βέβαια, ότι εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.