Παρατείνονται οι μετεγγραφές φοιτητών

Οι αιτήσεις για τη μετεγγραφή φοιτητών έληγαν σήμερα αλλά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρέτεινε τη διαδικασία μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.

Το υπουργείο, μάλιστα, ανακοίνωσε το εξής: “Οι αιτούντες μπορεί να υποβάλουν, εκ νέου, την αίτησή τους δηλώνοντας αδέλφια, που σπουδάζουν σε τμήματα Καλών Τεχνών, προκειμένου να μοριοδοτηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος 7, εδάφιο ζ, του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’). Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιος μεταγραφών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016“.