Το Ποτάμι για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του εάν δεν εξευρεθούν σύντομα κονδύλια για την ανανέωση των συμβάσεων των 177 διοικητικών υπαλλήλων του.

Βουλευτές του Ποταμιού, λοιπόν, κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κι η απάντησή του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως από τους 30.000 φοιτητές του Πανεπιστημίου.