Τα καθήκοντα του Πελεγρίνη

0
282

Καθορίστηκαν οι νέες αρμοδιότητες στον υφυπουργό Παιδείας και πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θεοδόσιο Πελεγρίνη. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων με το σύνολο των υποχρεώσεων που υπάγονται σε αυτή και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

Επιπλέον, ο κ.Πελεγρίνης πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον από κοινού με τον Υπουργό και η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων. Aκόμη, προστίθεται η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.