Πρόστιμο στην Εθνική Τράπεζα

0
196

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, σε τρία funds, εκ των οποίων και το γνωστό Julius Baer, για παιχνίδια στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά κατά την 735/22.10.2015  συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 1.028.000 σε τρία νομικά πρόσωπα διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε“,  χωρίς να καλύπτουν την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ειδικότερα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους € 800.000 στην LC Equity Fund Ltd, πρόστιμο ύψους € 210.000 στην Bank Julius Baer & Co Ltd και πρόστιμο ύψους € 18.000 στην Dynatrend Fund.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στον κ Αλέξανδρο Φουρλή, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω παράλειψης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.