“Μένουμε Ελλάδα”

Πολλά δημοσιεύματα ήθελαν τη Microsoft να ματαιώνει διάφορα projects της στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης και να τα υλοποιεί, όχι πολύ μακριά, στη Ρουμανία. Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, διέψευσε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Microsoft, λοιπόν, τόνισε: “Η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί τις προγραμματισμένες επενδυτικές της δραστηριότητες στη χώρα, όπως άλλωστε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε, την ανάπτυξη διεθνούς Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών με έδρα στην Αθήνα, που δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από το 2013. Επίσης, το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στα 7 χρόνια λειτουργίας του με στόχο την ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχει ήδη στηρίξει πάνω από 200 νεοφυείς ελληνικές εταιρείες“.