Ανακεφαλαιοποίηση ως το τέλος Οκτωβρίου

0
215

Τέλος Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, ανακοίνωσε η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

“Το ΤΧΣ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδας, τους θεσμούς και τα τραπεζικά ιδρύματα, επεξεργάζεται μία σειρά επιλογών, που θα ενθαρρύνουν την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, εντός ενός πλαισίου ισότιμης και αντικειμενικής συμμετοχής, περιορίζοντας την κρατική βοήθεια και κατ’ επέκταση την επιβάρυνση του ελληνικού χρέους και του Έλληνα φορολογούμενου”, ανάφερε η διοίκηση του ΤΧΣ.

Εντός του Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο νέος νόμος του ΤΧΣ, που θα διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, θα αποτυπώνει τις διευρυμένες υποχρεώσεις του και θα περιγράφει το πλαίσιο της λειτουργικής του επάνδρωσης, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικό και αποτελεσματικό έργο.

Παράλληλα, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016, το Ταμείο καλείται να έχει προχωρήσει και ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιτροπών και των Δ.Σ. των συστημικών τραπεζών, ώστε να εφαρμοστούν οι κανόνες και οι πρακτικές μιας αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.

Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται περίπου στα 100 δισ. ευρώ και αναμφισβήτητα συνιστούν, λόγω του μεγέθους τους, θέμα προς άμεση επίλυση, προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος.

Το ΤΧΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας καλείται να αποτυπώσει τις δυσκολίες που υπάρχουν, ώστε να αναπτυχθεί μια δυναμική και ευέλικτη αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, να θέσει κριτήρια αποδοτικότητας στην διαχείρισης των NPLs και να αποτυπώσει ένα σχέδιο δράσης, αναφορικά με τη διαχείριση δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.

Τέλος, για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, το ΤΧΣ σημειώνει ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία για τη συγκρότηση ενός “Υπερ-Ταμείου“, που θα πάρει υπό την σκέπη του τη διαχείριση κινητών και μη περιουσιακών στοιχείων.

Στο νέο αυτό ταμείο το ΤΧΣ με την πολύχρονη εμπειρία, που έχει αποκομίσει την τελευταία πενταετία, και τις υποδομές του, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

Πηγή: businessenergy.gr