Έρχεται το εποχικό επίδομα

0
355

Ξεκινάει από Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ. Τα άτομα που θα το δικαιούνται θα πρέπει να παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα, αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή σκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Τέλος, υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναζητούνται απευθείας από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑΕΤΑΜ, της ΓΓΠΣ και του Υπουργείου εσωτερικών.